เอกสารในการคืนเงินภาษีสำหรับรถยนต์คันแรก

หลังจากที่ทุกท่านใด้จองรถแล้ว ใบจองรถอย่างเดียวไม่สามารถที่จะนำไปขอคืนภาษีที่สรรพสามิตใด้จะต้องมีหลักฐานอีก รวมก็อีก 7 ใบดังนี้

   เอกสารที่ยื่นขอคืนภาษีรถคันแรกพร้อมกับคำขอคืนเงินมีดังนี้

(1) แบบคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก (ผมมีให้ดาวน์โหลดเลย)คำขอคืนเงินภาษีรถคันแรก

(2) สำเนาบัตรประชาชน (คุณต้องถ่ายเองพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

(3) สำเนาทะเบียนบ้าน (คุณต้องถ่ายเองพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

(4) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ) (จะใด้ในวันรับรถ)

(5) สำเนาคู่มือการจดทะเบียน  (จะใด้ในวันรับรถ)

(6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี (ผมมีให้ดาวน์โหลดเลย)หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอน

(7) หลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (จะใด้ในวันรับรถ)

หลังจากที่เรานำเอกสารไปยื่นที่สรรพสามิตแล้ว เขาก็จะตรวจสอบคุณสมบัติของคุณเลยใข้ชื่อนี้ชื้อรถหรือเปล่า เมื่อตรวจจนแน่ใจว่าเข้าข่ายคืนภาษีรถคันแรกใด้ เขาก็จะมีจดหมายแจ้งมาที่เรา ตัวจดหมายดังรูป

แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งผลการได้รับสิทธิ

หลังจากที่ใด้เห็นหนังสือฉะบับนี้แล้วคงไม่ต้องบอกนะครับว่าต้องทำยังไงต่อ ก็ขอให้ว่าที่ เจ้าของป้ายแดงมีความสุขกับรถคันแรกนะครับ

Add a Comment

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*